Real Self Defence

Selfdefence van Protection4You is gebaseerd op real streetselfdefence, kickboksen en worstelen. Met deze unieke mix van vechtsporten levert Protection4You een doorbraak in zelfverdediging. Over alles wordt nagedacht, alle mogelijke situaties worden nagespeeld en er wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke materialen en technieken voor zelfverdediging. Met selfdefence van Protection4You word je getraind om bij aanvallen mèt wapen (stok,mes,vuurwapen) of zonder wapen de juiste zelfverdedigingstechniek te gebruiken.
Selfdefence van Protection4You is goed voor iedereen die zijn weerbaarheid en zelfvertrouwen wil vergroten.

Protection4You heeft een speciaal programma op maat
voor bedrijven, voor medewerkers van supermarkten,
juwelierszaken, bus- en taxichauffeurs, onderwijspersoneel
en anderen, die door hun functie helaas met geweld te
maken kunnen krijgen.

Klik op het filmpje om een voorbeeld te krijgen.